Biolochiche gecertificeerd

Skal Certificering is belangrijk voor dier en milieu geen chemische middelen in onze biologische producten.

 

Biologische landbouw en voeding zijn wettelijk gedefinieerde begrippen en het woord ‘biologisch’ is een wettelijk beschermde term. De wetgeving is gericht op het verzekeren van eerlijke concurrentie, een goede werking van de interne markt en op het behoud en de rechtvaardiging van het vertrouwen van de consument in biologische producten. De aanduiding 'biologisch' is binnen de EU slechts toegestaan op landbouwproducten en levensmiddelen wanneer deze aantoonbaar voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke eisen, vastgelegd in de EU-Verordeningen Nr. 834/2007 en 889/2008. Wij hebben zijn gecertificeerd en mogen u met trots onze biologische producten aan bieden. Wij verkopen in binnen en buitenland door het gehele Europa.